Korektury

Svěřte nám své texty určené k publikování, reklamní a PR materiály, firemní prezentace nebo webové stránky. Naši zkušení korektoři provedou jejich pečlivou a profesionální korekturu.

Korektura rodilým mluvčím

Zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, kontrolu správnosti a jednotnosti použité terminologie a zároveň základní stylistickou úpravu. Korekturu provádí rodilý mluvčí příslušného jazyka.

Předtisková korektura

Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Kontroluje se nesprávné rozdělení slov, řazení stránek, kapitol, úplnost, čitelnost nebo správné umístění a vložení obrázků. Obvykle se provádí ve formátu pdf. Korekturu provádí rodilý mluvčí se znalostí pravidel DTP.

Odborná korektura

Jedná se o kontrolu z hlediska použití odborných termínů a účelu textu. Pro dosažení co nejlepších výsledků je nezbytná úzká spolupráce s klientem, zejména poskytnutí speciální terminologie, případně slovníku odborných/firemních výrazů nebo doporučení referenčních textů. Korekturu provádí rodilý mluvčí se znalostí odborné terminologie.

Stylistická korektura

kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy – cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové, reklamní texty a knižní zpracování.

Jazykové korektury cizojazyčných textů

Jazykové korektury textů přeložených do cizích jazyků provádí vždy rodilý mluvčí z oblasti, kam je dokument směřován. Rodilý mluvčí zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální kulturní specifika. U důležitých překladů by měla být kontrola vícestupňová. Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování. Konkrétně se jedná například o následující typy textů: texty pro webové stránky, informační a propagační materiály, manuály, tiskové zprávy, výroční zprávy a firemní časopisy.

Jazykové korektury textů přeložených do cizích jazyků provádí vždy rodilý mluvčí

Ceny
našich
služeb

Ceny ovlivňuje mnoho faktorů. Rádi se dozvíme více o Vašem projektu. Proto raději kontaktujte některou z našich manažerek, rádi vám připravíme kalkulaci dle konkrétního zadání.

Na jakoukoliv poptávku Vám vypracujeme nabídku a cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás prosím.

Poptávka online