Simultánní tlumočení
 / kabinové tlumočení

Služby tlumočníků jsou používány především na mezinárodních konferencích, kde řečníci hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích, a tlumočníci v kabinách tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl na svých sluchátkách zvolit jazyk, který mu nejvíce vyhovuje (simultánní tlumočení). Často jsou tlumočeny rovněž filmy na filmových festivalech. Simultánnímu tlumočení za použití tlumočnické techniky se říká tlumočení kabinové.

Simultánně lze však tlumočit také bez technických pomůcek, a to šeptem do ucha klienta. Tato tlumočnická praxe se označuje jako šušotáž, tedy tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter).

Je možné využít i mezistupeň – tzv. “našeptávací souprava”. V základní verzi je mikrofon pro tlumočníka a bezdrátové přijímače pro posluchače. V rozšířené verzi má tlumočník navíc přijímač, ve kterém slyší příspěvky ve výchozím jazyce.
Při simultánním tlumočení je dobrý tlumočník obvykle schopen částečně předvídat (prognózovat) vývoj řečníkova projevu a přílišnému časovému zpoždění se dokáže bránit jeho smysluplným zkracováním a zestručňováním (např. pokud řečník uvádí řadu příkladů), aniž by tím musela být podstatně snížena informační hodnota tlumočení.

Ceny
našich
služeb

Ceny ovlivňuje mnoho faktorů. Rádi se dozvíme více o Vašem projektu. Proto raději kontaktujte některého z našich projektových manažerů, rádi vám připravíme kalkulaci dle konkrétního zadání.

Na jakoukoliv poptávku Vám vypracujeme nabídku a cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás prosím.

Poptávka online