CAT nástroje – úspora až 70%

Cena za překlad je u dlouhodobé spolupráce, například u překladu manuálu, již od 100 Kč / NS

Rádi byste snížili náklady na překlady?

Vyžadujete striktní dodržování své odborné terminologie?

Chtěli byste snížit náklady na grafické zpracování svých dokumentů?

Potřebujete expresní překlad, ale obáváte se, že dojde ke snížení celkové jazykové kvality?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, doporučuji číst dále.
Všechny výše uvedené požadavky vám pomůže splnit zapojení CAT nástroje do překladatelského procesu. Překlady technické dokumentace pomocí tzv. CAT-nástrojů (Computer Assisted Translation) přinášejí mnoho výhod, k největším výhodám patří úspora času a peněz a jednotná terminologie textu.

CAT program je překladový nástroj využívající technologii překladové paměti, v níž jsou uloženy databáze vět a jejich překladů, které překladatel vytvořil během své předcházející práce s CAT programem. Tato překladová paměť se s každým dalším překladem rozšiřuje, je přenositelná a umožňuje vytvoření terminologických slovníků. Program je schopný rozlišit větu, kterou již jednou překládal, a pokud se taková věta objeví znovu, nabídne překladateli již jednou použitý překlad. Překladatel pak potvrdí, zda je překlad odpovídající. Samotný proces překladu se tímto podstatně urychlí. Nejedná se ovšem o automatický strojový překlad či práci s překladačem – překladatel vždy zváží, zda je nabízený překlad vhodný.

Výhody použití CAT nástrojů

  • Výrazně nižší cena za překlad (všechna slova ve větách, která se opakují, jsou účtována pouze 30% sazbou)
  • Výrazně nižší cena za práci editora, programátora, či grafika
  • Zkrácení času potřebného k překladu
  • Zachování terminologické a stylistické jednotnosti napříč všemi vašimi dokumenty
  • Jednotná grafická úprava Možnost zpracovat v podstatě jakýkoli formát souborů. Překlad vám agentura dodá ve stejném formátu, v jakém od vás obdržela zdrojový text.
  • Kvalitní projektový management – možnost přeložit složité a provázané texty (např. počítačové programy – viz lokalizace)

CAT nástroje se při překladech používají již více než 20 let a za tuto dobu byly obohaceny o mnoho dalších funkcí, které zlepšují celý překladatelský proces.

  • Spolupráce s terminologickým slovníkem, který je integrován přímo v CAT nástroji. Překladatel tak nemusí neustále kontrolovat výskyt právě překládaného pojmu v terminologickém slovníku zákazníka. CAT nástroj při překladu každého slova automaticky prohledá připojený terminologický slovník. V případě, že se pojem ve slovníku již vyskytuje, je překladateli nabídnut.
  • Kontrola kvality (QA – quality assurance). Jedná se o proces, který z velké části dokáže napravit případné chyby překladatele. Kontroluje se například to, zda byly všechny číslovky správně opsány, zda se v překladu nevyskytují nadbytečné mezery mezi slovy či nepřeložený text, nebo zda použitá terminologie odpovídá požadavkům zákazníka. Hotový překlad lze kontrolovat podle řady různých parametrů.
  • Serverové nasazení CAT nástrojů. Toto řešení přináší opravdovou svobodu pro všechny zúčastněné strany. Všichni překladatelé pracující v týmu na velkém projektu mají přístup ke stále aktuální překladové paměti či terminologickému slovníku. Překladová paměť a terminologický slovník jsou uloženy na serveru a v reálném čase k nim může přistupovat více překladatelů. Budou tak pracovat vždy s aktuální databází a mohou mezi sebou sdílet své překlady. Toto řešení je obzvlášť důležité při rozsáhlých překladech, které je nutné zpracovat ve velmi krátkém čase a s vysokými nároky na terminologickou jednotnost.

Ceny
našich
služeb

V dnešní době, kdy rostou náklady ze strany kvalitních překladatelů, jsou CAT nástroje hlavní možností, jak snížit celkové náklady na překlady, aniž by byla, jakkoliv ohrožena jejich výsledná kvalita. Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás prosím: a zeptejte se na ceny nebo technické detaily! Umíme toho mnohem víc a třeba vám pomůžeme i s tím, co jste v naší nabídce nenašli.

Poptávka online